Ingmar Karlssons webbplats

Här finns information om Ingmar Karlssons böcker, föreläsningar och artiklar. Webbplatsen är inte inriktad på nyheter utan ska ses som en referensplats för det Ingmar har producerat.

Sedan 1982 har Ingmar Karlsson skrivit drygt 500 artiklar/böcker. Ett urval av dem är publicerade på www.abisf.com.

Önskar Ni läsa något av det som nämns nedan men som inte finns tillgängligt på www.abisf.com så skicka ett mail till publication@abisf.com. Glöm inte ange namn och årtal på publikationen. Om möjlighet finns kommer den att läggas ut på www.abisf.com.