Recensioner

- Roten till det onda -
 
bookcover

Den småländske diplomatveteranen tar tag i den fråga som i dag framstår som allra mest brännande: hur började egentligen eländet som vi bevittnar i dag? Och Karlsson framstår som mer ärrad och insiktsfull än de flesta andra som tagit itu med nutidens plågsammaste dilemma.
Svenska Dagbladet

Ingmar Karlsson reder ut alla komplicerade historiska turer bakom det ökända avtalet i den upplysande boken Roten till det onda. Inte minst påminner han om dess förnyade aktualitet med IS framväxt och geografiska expansion.
Dagens Nyheter

En utmärkt bok för att bättre förstå ett aktuellt ämne … en välskriven och initierad skildring av historien bakom dagens politiska situation i Mellanöstern.
Bibliotekstjänst

Nyttig läsning för alla som vill förstå Mellanösterns komplexa sammansättning. Författaren ger en detaljerad bakgrund till de problem som vi ser i dag.
Skaraborgs Allehanda

Ingmar Karlsson beskriver det här med en konkret saklighet som är mycket stilistiskt effektfull när den kontrasterar mot de oerhört dramatiska förlopp som skildras. Det blir lite av islänningasagans lakoniska kraft över berättelsen.
Tidskriften Alba

Boken är välskriven och medryckande. Den är populärvetenskaplig eller kanske journalistisk snarare än akademisk men ändå klart och tydligt formulerad. Jag rekommenderar denna bok till var och en som ännu inte fått klart för sig de stora dragen i Mellanösterns moderna historia eller som upplever det politiska läget i de före detta mandaten som totalt kaotisk och oöverblickbart.
Historiebloggen Skalman.nu

Ingmar Karlsson ger en detaljerad, ytterst sakkunnig bakgrund till dagens situation i Mellanöstern. Skildringen är kompakt, med information i varje mening och få anekdoter och utvikningar. Boken vänder sig till den som vill fördjupa sin förståelse av det som sker i vår tids största krishärd och inte nöjer sig med mediabruset.
Östra Småland

Ingmar Karlssons väldokumenterade och välskrivna bok Roten till det onda handlar om uppdelningen av Mellanöstern 1916-2016 och ger med andra ord ett hundraårigt perspektiv på en region som varit en spelplan för stormakters råvarujakt och geopolitiska ambitioner. Det är därmed också en historia om manipulationer, löften och svek, för att nu inte tala om kulturell okunnighet eller en illa dold rasism … Det finns mycket mer att säga om Ingmar Karlssons faktaspäckade bok. Den ger förstås också ett aktuellt perspektiv på hur västlig okunskap bidragit till att mer eller mindre tömma både Irak och Syrien på en urgammal kristen befolkning. Självklart belyser den också Palestinakonflikten i ljuset av det tidiga 1900-talets kolonialpolitik.
Efter 240 sidors skildring av politisk kortsynthet (för att inte säga dårskap) vet man inte riktigt hur man ska vända sig. Man kan bara hoppas att de nästa hundra åren ska visa större prov på eftertänksamhet, inlevelse och kulturell kunskap hos världens ledande politiker. Fast det finns förstås skäl att frukta det värsta.

Bloggen Tidens tecken (Torsten Kälvemark)

Just nu läser jag Roten till det onda. Uppdelningen av Mellanöstern 1916–2016”. Den är som den låter: lärd. Karlsson, en ex-diplomat, är Sveriges främsta auktoritet på Mellanösternfrågor. Jag är ganska bra på ämnet men jag lärde mig mycket, mycket.
Karlsson skriver fängslande och pedagogiskt.
Staffan Heimersson Aftonbladet

- Arvet från Bagdad -
 
bookcover

Ett värdefullt och välkommet bidrag till förståelsen av en civilisation som djupt påverkat utvecklingen i Europa.
Svenska Dagbladet

Spännande och väldisponerat med faktarikt innehåll. "Arvet från Bagdad" är en lysande bok om den historiska arabkulturen.
Jönköpingsposten

En av årets mest intressanta historiska böcker
Fokus

Ingmar Karlsson ger en attraktiv bild av en kulturell storhetstid utan att för den skull idealisera. Det är ett upplysande och angeläget översiktsverk
Sydsvenska Dagbladet

Karlssons översikt är lättläst och fängslande…Hans bok är på många sätt ett lägligt motgift mot historiska vrångbilder och samtidigt blir den en rörande påminnelse om hur sammanflätat och komplicerat det förflutna är
Jag vill verkligen rekommendera att boken finns i alla skolbibliotek för dels ger den en i övrigt ganska försummad bild av en kulturkrets som på olika sätt påverkat oss, dels får vi något som kan särskilt beröra och intressera muslimska elever.

Historielärarnas förenings årsskrift 2015

- Turkiets historia -
 
bookcover

Det är bra att läsa på i historien och här bidrar Ingmar Karlsson på ett förtjänstfullt sätt med sin nya bok. I den första halvan av Turkiets historia rusar han flyhänt genom Osmanska riket århundraden, från grundaren Osman, via storhetsperioden under Süleyman I till imperiets sammanbrott åren efter första världskriget. Han berättar nyanserat och kunnigt om Atatürks kamp för nationell suveränitet och den turkiska republikens födelse. Läsaren leds genom landets vindlande politiska svängar, Cypernkriser och återkommande militärkupper. Turkiets historia landar i nutid och president Erdogans tilltagande maktfullkomlighet
Svenska Dagbladet

Ingmar Karlsson har skrivit ytterligare en läsvärd bok om Mellanöstern. Det är en brokig och intressant översikt över Turkiets historia från när det seldjukiska riket etablerade sig i östra Anatolien år 1071 fram t ill kontroverserna kring den nuvarande presidenten Erdogan. Perspektiv från hans egna erfarenheter är också inkluderade
Populär historia

En intressant bok om ett land med en fascinerande historia … detaljerad och välskriven.
Skaraborgs Läns Allehanda

Författaren är synnerligen kompetent i ämnet … Boken ger en bra bakgrund för förståelsen av en del av vår samtid.
Bibliotekstjänst

I en tid då Turkiet utvecklas dramatiskt är det speciellt glädjande att kunna ta del av Ingmar Karlssons nya bok …Ingmar Karlssons redogörelse för Turkiets historia, framför allt under 1900-talet, är en oundgänglig bakgrund för den som vill försöka förstå landets utveckling i dag. Det framstår tydligt hur ofta den turkiska demokratin hotats av extrem nationalism, maktlystna enskilda politiker och inte minst militären. Men samtidigt visar Ingmar Karlsson också hur landets utveckling ständigt drivits av en obändig vilja till förändring vilket ju protesterna i Geziparken 2013 och presidentvalet denna sommar visar.
Dragomanen Årsskrift för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Ingmar Karlsson skriver flyhänt i sin historiebok och han har en encyklopedisk kunskap ... Han har haft en speciell motivation och särskilda förutsättningar att skriva denna bok genom sin tid som generalkonsul i Istanbul. Hans erfarenheter från denna tid ger också boken en speciell personlig dimension.
Respons. Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap

- Bruden är vacker men har redan en man : sionismen - en ideologi vid vägs ände? -
 
bookcover

Ingmar Karlssons bok är insiktsfull och analytisk och ger en nyanserad och fördjupad skildring av sionismens och Israels historia och de faktorer som lett fram till den nuvarande situationen och ett ambitiöst försök att slå sönder trångsynthet och försöka formulera alternativ till dagens för både palestinier och judar så hopplöst låsta läge.
Sören Sommelius Helsingborgs Dagblad

Ingmar Karlsson har gjort sig känd som en viktig författare inte minst för den som vill förstå relationerna mellan den muslimska och den europeiska världen. Bruden är vacker men har redan en man är inget undantag. När Karlsson tar sig an sionismens och Palestinakonfliktens historia gör han det med ett brett och bildande anslag.
Fredrik Borneskans Borås Tidning

Till den djupt inflammerade debatten om sionismen har Ingmar Karlsson med Bruden är vacker men har redan en man gett ett gediget och välbalanserat bidrag.
Per Jönsson Dagens Nyheter

Karlssons skarpa analytiska exposé som är både imponerande bred och djup har drag av standardverk. Just att han heltäckande behandlar sionismen, antisemitismen och Israel-Palestinakonflikten gör boken särskilt läsvärd. Den logik som styrt och alltjämt den bittra konflikten blir synlig.
Ola Wihlke Sundsvalls Tidning

Karlssons bok är på samma gång viktig och provocerande. Viktig därför att den utifrån ett föredömligt brett perspektiv redogör för sionismen och Palestinakonfliktens svåröverskådliga historia och provocerande därför att den på ett stundtals smärtsamt sätt diskuterar de ofta tragiska konsekvenserna av alla ränker och geopolitiska maktspel.
Torgny Nordin Göteborgsposten

Natur & Kulturs Johan Hansson-pris 2012 tilldelas Ingmar Karlsson för att han i Bruden är vacker men har redan en man. Sionismen – en ideologi vid vägs ände? förenar folkbildarens pedagogiska klarhet med historikerns kritiska skärpa när han tar sig an en region, Palestina och Israel och en mångskiktad konflikt. Karlsson visar med tydlighet och insikt historiens komplicerade karaktär och hemfaller aldrig år förenklade förklaringar eller lösningar.
Juryns motivering

- En delad värld -
 
bookcover

En förträfflig resumé av historia och samtidsanalys i en fråga som plötsligt bara fanns där mitt ibland oss.
Borås tidning

Karlsson tar avstamp i det antika arv som det europeiska samhället ofta sägs vila på …. Karlsson går igenom det på ett föredömligt lättillgängligt och lättöverskådligt sätt. Till de mest läsvärda delarna hör just de som handlar om historiebruk under olika tider … I slutänden handlar En delad värld inte bara om religioner och landområden utan om människans möjligheter att leva och verka tillsammans och de politiska anspråk och idéer som eventuellt sätter käppar i hjulen för det.
Kristianstadsbladet

Ingmar Karlsson tillhör dem som oförtrutet och pedagogiskt undervisar svensk offentlighet om muslimernas historia. Han tar nu ett stort grepp från korstågens tid till våra dagar och fördjupar och förändrar bilden. Det är lärorikt att se hur kulturellt berikande de båda världsreligionerna inverkat på varandra och det är uppseendeväckande med en så ickealarmistisk syn på problemen med islam i Europa som Ingmar Karlsson har
Dagens Nyheter

Boken är ett välkommet tillskott till den många gånger svartvita debatten. Förhoppningsvis nyanserar den diskussionen och bidrara till att den kan förasutrifrån sakliga fakta och inte myter.
Svensk Tidskrift

- Kurdistan : landet som icke är -
 
bookcover

Ingmar Karlssons utmärkta bok ger svenska läsare en möjlighet att skapa sig en egen realistisk bild av denna storpolitiska konflikt där överhettade känslor har varit vanligare än kylig analys.
Carl Rudbeck, Dagens Nyheter

Frågan om Kurdistans vara eller icke vara splittrar fortfarande länder och folk och förgiftar relationer mellan grupper, stater och människor i vår del av världen. Det finns dessutom gott om testuggande grupperingar som anser sig sitta inne med den absoluta sanningen när det gäller kurdernas historia och framtid. Bland kurder i exil finns det också en otrevlig benägenhet att fördöma dem som inte anses ha den rätta inställningen.
Sånt avskräcker lyckligtvis inte diplomaten, författaren och hedersdoktorn Ingmar Karlsson. Han blandar faktaspäckade avsnitt om geografi, språk, historia och kurdiska myter med beskrivning av kurdernas situation i Turkiet, Iran, Irak, Syrien, Libanon och Kaukasus. Han utfärdar dessutom rena policyrekommendationer till både EU, Turkiet och kurdernas organisationer.
Resultatet blir en mycket Karlssonsk blandning som det i huvudsak är en fröjd att läsa.

Annika Ström Melin, Svenska Dagbladet

I sin nya bok försöker Ingmar Karlsson förklara hur kurdisk politik blivit allas intresse. han är som vanligt metodisk och glanslös men med starkare engagemang än han brukar visa. Det förvånar mig inte. Jag har träffat honom på generalkonsulatet i Istanbul och märkt ett patos som är sällsynt bland diplomater …
Vad gör kurderna när de nu står i politikens mitt? Karlssons råd är en svår utmaning: lägg nationalismen åt sidan. Möt inte arabisk och turkisk nationalism med revanschistisk kurdisk. Var (post)moderna och tänk politisk frihet, rättigheter och demokrati i stället för nya nationella gränser och rensningar.

Per Wirtén, Sydsvenska dagbladet

Vår generalkonsul i Istanbul, Ingmar Karlsson, har gjort sig känd som folkbildare i internationella frågor med Mellanöstern som specialité. Nyligen gav han ut en bok om Turkiet, en historisk och dagsaktuell översikt och plädering för turkiskt EU-medlemskap. Den bok som Ingmar Karlsson kommer ut med i dag, Kurdistan – landet som icke är, bär denne handfaste diplomats signum: populärhistorisk, analytisk, engagerad, faktamättad, lättillgänglig.
Bengt Ingvar Ekman, Borås Tidning

Karlsson skriver så kallade viktiga böcker och ”Kurdistan” är inget undantag. Det är svårt att föreställa sig en bättre bok i ämnet.
Ola Wihlke, Arbetarbladet

Ett fuskverk
Dilsa Demirbag Sten Expressen

Expressens Dilsa Demirbag Sten har läst boken som avfärdas som ”ett fuskverk”. Recensionen stegras till ett karaktärsmord på författaren och hon finner sanningen utan ansträngning. Hon rycker meningar ur boken och förleder läsaren till slutsatser av anorektisk sanningshalt. ..Att med perfida vantolkningar och lögner försöka begå karaktärsmord är annars en effektiv gammal metod som med framgång ännu används i samma land som förtryckt Madon, Avci och Demirbag Sten som kurder.
Mustafa Can,Dagens Nyheter

- Europa och turken -
 
bookcover

"Europa och turken är ofrånkomlig läsning för den som vill ha en saklig och nyanserad redogörelse för Turkiets törnbeströdda väg till EU.
Refik Sener Helsingborgs Dagblad

"En guldgruva av kunskap och idéer
Lennart Berntsson Svenska Dagbladet

"Jag har svårt att föreställa mig en bättre hjälp i diskussionen. Ingmar Karlsson har varit diplomat i 40 år men är en ovanlig företrädare för yrket. UD-kulturen fostrar sina adepter att avhandla vilket världsproblem som helst på två-tre sidor men att gå på djupet och borra som Ingmar Karlsson gjort och gör det är sällsynt och därför så mycket mer välkommet.
Gunnar Wetterberg Östgötakorrespondenten

"Europa och turken rymmer så många aspekter att alla inte kan belysas i en recension. Boken måste läsas. Rikedomen av historiska och aktuella sakuppgifter är förpackad i känd god berättarkonst.
Bengt Ivar Ekman Borås Tidning

"Europa och turken ger välbehövliga perspektiv på en europeisk ödesfråga. Jag är imponerad av hur smidigt texten löper trots att boken är så faktaspäckad. Den rör sig brett och komplicerande över tid och rum.
Monika Tunbäck-Hansson Göteborgsposten

"Det är en driven plädering som borde ligga på varje politikers nattduksbord. Dessutom är det en snabbkurs i turkofobi, det osmanska rikets undergång, landsfadern Kemal Atatürks reformer och turkisk inrikespolitik. Argumenten andas framför allt stor integritet. I hans skildringar av kurdfrågan och folkmordet på armenierna räds han inte att peka ut illdåd på alla sidor.
Rakel Chukri Sydsvenska Dagbladet


- Tro, terror och tolerans -
 
bookcover

Boken är lärorik på ett väldigt smärtfritt sätt. Man lär sig utan att tänka på det. Jag kan inte tänka mig en bättre lärobok i samhällskunskap än Tro, terror och tolerans. Skaffa den oavsett om Du är lärare eller elev. Du kommer garanterat att lära Dig något du inte visste att du ville veta.
Mikael Löfgren Dagens Nyheter

Boken är ytterst viktig. Den visar på en verklighet som inte går att förena med propagandans förenklingar. Och den ger en pessimistisk prognos. Sådant är inte populärt. Men jag hoppas innerligt att den blir läst och begrundad av alla som har intresse för vad som händer i världen i dag. Kanske årets viktigaste bok och med egenskaper (inklusive författarens förmåga att finna drastiska och slående uttryck) som kan göra den till en klassiker.
Jan Hjärpe Sydsvenska Dagbladet

Tro, terror och tolerans överträffar allt annat som Ingmar Karlsson skrivit. Den är full av nödvändiga kunskaper, nya perspektiv och klargörande insikter om en av vår tids viktigaste frågor -islams integration i Europa. Man kan bara hoppas att boken når ut till en bred läsekrets.
Refik Sener Helsingborgs Dagblad

Tro, terror och tolerans hettar av aktualitet: Jag lägger den ifrån mig men inte för långt. Den blir ett av mina lägg som man då och då måste återgå till för att förstå händelser och få in dem i sitt rätta sammanhang.
Ingemar Nilsson Norrländska Socialdemokraten

Tro, terror och tolerans är en ovanligt tankeväckande och angelägen läsning.
Torsten Örn Uppsala Nya Tidning


- Europas styvbarn -
 
bookcover

"Det är som alltid när Ingmar Karlsson för pennan en lärd men ändå lättfattlig framställning. Folkbildning i ordets bästa betydelse."
Jönköpingsposten

"Ingmar Karlsson informerar med sedvanlig kunskap och kringsyn."
Aftonbladet

"Ingmar Karlsson presenterar ett stycke fascinerande och emellanåt brutal historia."
Sydsvenska Dagbladet

"Europas styvbarn är förvisso en angelägen och dagsaktuell bok."
Svenska Dagbladet

"Ingmar Karlssons bok är både ett uppslagsverk och en rapsodisk tidsströmning. Den visar också skilda attityder och tidsströmningar."
Dagens Nyheter

"Hans skrivsätt är sådant att läsaren inte kan undgå att beröras och ibland röras av bokens innehåll och budskap"
Länstidningen Södertälje

"Med sin lyckliga kombination av berättarglädje, sakkunskap och pedagogisk finess har Ingmar Karlsson fyllt sin bok med spännande historiska kuriosa, bakom vilka linjerna av ett bredare mönster framträder."
Borås Tidning

"Ingmar Karlsson är föredömligt objektiv och samtidigt tolerant i sin syn på de 23 olika folkspillror som han presenterar. Att han ser mångfalden som något i sig värdefullt är uppenbart."
Uppsala Nya Tidning

"Ett utmärkande drag för Karlssons sakprosa är hans goda förmåga att på ett lättbegripligt och intresseväckande sätt åskådliggöra ett omfattande historiskt bakgrundsmaterial och ge en klar och saklig bild av de aktuella förhållandena. Dessa goda egenskaper genomsyrar också hans senaste verk. Europas styvbarn erbjuder en lärorik och fascinerande läsning om den föga kända delen av Europas etniska, kulturella och språkliga mångfald."
Helsingborgs Dagblad


- Europa Och Folken -
 
bookcover

"En utmärkt, kunnig och lärorik bok"
Per Olof Enquist, Expressen

"En bok som bör läsas av alla som önskar fördjupa sin europeisk bildning"
Håkan Arvidsson, Svenska Dagbladet

"Fylld av nya kunskaper och oväntade perspektiv"
Torsten Kälvemark, Aftonbladet

"En befriande bok av en bildad man som desutom skriver väldigt bra"
Maria Eliasson, Nerikes Allehanda

"Han förser alla politiskt och historiskt vetgiriga med intelligenta och intressanta synpunkter och fakta. I den omfattande floran av Europaskrifter är den här boken en av de bästa"
Gunnar Henriksson, Norrköpings Tidningar


- Islam och Europa -
 
bookcover

"Karlssons mångsidiga betraktelse över islam och Europa är inte bara en sakkunnig och nykter analys av hotbilden av islam och förhållandena i den muslimska världen utan också ett konstruktivt och nyanserat inslag i den svenska och europeiska integrationsdebatten"
Refik Sener Norrköpings Tidningar

"Bland årets faktaböcker är detta en av de mest tankeväckande."
Torsten Kälvemark Aftonbladet

"Ingmar Karlsson, en gåva från Smålands Burseryd till världen, ägnar imponerande energi åt att skaka loss svenska folket och kanske i än högre grad sina opinionsbildande medaktörer ur etablerade föreställningar som han tycker är fel."
Bo Ture Larsson Gotlands Allehanda

"Islam och Europa är en viktig faktaspäckad och initierad bok, samtidigt är den visionär och skriven med de stora och avgörande frågorna i vågskålen. En viktig bok helt enkelt."
Sten Jacobsson Värmlands Folkblad

"Den som vill klänga fast vid sina fördomar om muslimer och islam bör förvisso inte läsa denna bok. För andra är den en nyttig och insiktsfull tankeställare."
Lars B Stenström Motala Tidning

"Den er et af de mest laesvaerdige bidrag til forståelse af den religiöse vaekkelse i de arabiske lande i Mellemösten."
Martin Krasnik Weekendavisen


- Korset och halvmånen -
 
bookcover

"I debatten om Mellanöstern har Ingmar Karlsson alltid stått för sakkunskap i förhållande till de många tyckarna. I den här boken fullföljer han den traditionen. Han bidrar effektivt till att punktera föreställningen om arabvärlden som ett monolitiskt muslimskt block."
Torsten Kälvemark Aftonbladet

"Den fyller den viktiga uppgiften att klargöra hur komplicerad den religiösa strukturen i Mellanöstern är. Boken är verkligen lämplig läsning för politiker, socialtjänstemän och lärare."
Michael Nordberg Svenska Dagbladet

"Han kartlägger de flesta religiösa minoriteter i Mellanöstern, djupdyker i deras historia och riter, skildrar de ofta politiskt färgade trosstrider som genom historien skapat så många olika kyrkor och sekter inom såväl islam som kristendomen."
Magdalena Nordensson Västerbottenskuriren

"Det är en faktaspäckad skrift som varmt rekommenderas alla som i likhet med mig känner förvirring inför alla heliga och oheliga allianser i spelet om Mellanöstern. Nu vet åtminstone jag varför jag är förvirrad."
Merete Herrström Arbetet


- Landet i mitten -
 
bookcover

"Det är svårt att tänka sig en bättre ciceron i det väldiga ämnet"
Fredrik Braconier Svenska Dagbladet

"Landet i mitten är ovärderlig som källa till kunskap och förståelse i ett ämne som berör oss alla."
Bengt Ivar Ekman Borås Tidning

"Landet i mitten är en både stimulerande och upplysande bok, skriven av en välinformerad och bildad europé och svensk diplomat som lyckönskas till resultatet."
Arvid Fredborg Svensk Tidskrift

"Ingmar Karlsson är en briljant skribent, som tar läsaren stadigt i handen och för denne snabbt, effektivt och medryckande genom den tyska historien, genom återföreningens dramatik och fram till huvudfrågorna. Läsaren upplever läsandets glädje och lärandets lycka för Ingmar Karlsson är en djupt bevandrad och kunskapsrik person."
Gudmund Larsson Tiden.

"Ingmar Karlssons bok är faktaspäckad och lättläst på samma gång med många eleganta och slående formuleringar. Bara sällan har man anledning att glädja sig åt ett så grundlärt arbete. Vi har fått ett standardverk i tysklandskunskap för lång tid framåt."
Axel W Karlsson Dagen


- De obotfärdigas förhinder -
 
bookcover

"Karlssons prognos är ytterst pessimistisk. Hans framtidsscenarier framstår som klassiska grekiska tragedier. Det kommer en punkt i pjäsen då publiken ser vändningen, ser undergången närma sig. De agerande fortsätter med sitt spel men katastrofen går inte längre att undvika."
Jan Hjärpe Sydsvenska Dagbladet

"Många frågetecken rätas ut och många vanföreställningar utplånas tack vare Karlssons inträngande genomgång av det komplicerade spelet i Mellersta Östern, där det bara verkar finnas förlorare."
Stefan Centerwall GT

"Ingmar Karlsson benar upp de förgivna hindren för fredsförhandlingar i Palestina-Israel-konflikten och pusslar sedan samman en kompromissmöjlighet. Han argumenterar med kunnighet och lidelse."
Marina Stagh Dagens Nyheter

"Karlssons verk har den erfarne UD-tjänstemannens makroperspektiv: rationellt välstrukturerat i kronologisk tidsordning, stringent och med tyngdpunkten på det politisk-diplomatiska skeendet."
Sune Persson Arbetet

"En särdeles viktig bok, både brännande aktuell och av bestående värde, rik på relevanta fakta, präglad av skarpsinne och oväld."
Sture Linnér Svenska Dagbladet

"Nonsens om Mellanöstern"
Jackie Jakubowski Expressen


- Kina i våra hjärtan -
 
bookcover

"Ingmar Karlsson har skrivit vad som troligen är den mest intelligenta, roligaste och samtidigt mest seriösa Kinabok som hittills kommit ut på svenska."
Tom Hart Internationella Studier

"Mitt i de intressanta analyserna av Kinas utrikespolitik, den kinesiska varianten av socialism m.m. tar han upp aktuella händelser som den florerande undergroundpressen, som frossar i pornografi och våld och sladder och detta gör han utan att raljera. Det har blivit en (o)roande rapport som bekräftar den gamla sanningen. Det enda säkra man kan säga om Kina är att inget är säkert."
Stig Hansén GT

"Ingmar Karlsson har skrivit en viktig bok om Kina, där distans och skepsis utmärker framställningen. En välgörande läsning efter alla dessa maoistiska skrifter som vi matades med under alltför många år."
Paul Patera Uppsala Nya Tidning

"Man kan varmt rekommendera Ingmar Karlssons kinarapport som den bästa på svenska i dag."
Bodil Annersten Arbetet

"Ingmar Karlssons bok är ett välbehövligt och i tid insatt motgift mot myten om ett totalkapiatalistiskt Kina. Analyserna är övertygande och välskrivna."
Tore Zetterholm Svenska Dagbladet


- Gud med oss -
 
bookcover

"En ytterst värdefull analys av det komplicerade skeendet i Mellanöstern. Han analyserar de olika religiösa grupperingarna och visar på de konflikter som inte bara råder mellan olika religioner utan också inom dem. Endast en aktiv politik grundad på mänskliga rättigheter och det palestinska folkets rätt till självbestämmande från USA:s och Israels sida kan visa om Gud är med någon alls, där och i Mellanöstern. Det är vad den modige Ingmar Karlsson vill ha sagt med sin bok."
Sigrid Kahle, Svenska Dagbaldet

"Läs och skingra förvirringen om Mellanöstern. Boken är ovärderlig som unik kunskapskälla."
Gunnar Fredriksson, Aftonbladet

"En lärobok för det verkliga högstadiet, oumbärlig om man vill förstå läget i Mellanöstern."
Lars Westman, Vi

"En utmärkt guide. Det är en spännande läsning och det mesta som står här finns knappast att läsa någon annanstans på svenska."
Per Beskow, Sydsvenska Dagbaldet

"Mycket som varit dunkelt klarnar när man läst Ingmar Karlssons bok. Det främmande och kaotiska i Mellanöstern framstår som mer förståeligt. Själv har jag delvis ändrat uppfattning. Från att ha varit tveksam är jag nu böjd att bättre förstå arabernas sak."
Lennart Ödeen, Gefle Dagblad

"Svensk diplomat i arabpropagandans tjänst."
Jackie Jakubowski, Expressen