Islam Och Europa :
Samlevnad Eller Konfrontation?

I "Islam och Europa - samlevnad eller konfrontation?" redogör mellanösternkännaren, diplomaten och skribenten Ingmar Karlsson för myt och verklighet bakom den gröna hotbild som nu målas upp och tar itu med fördomar och vanföreställningar om islam och muslimer.

Den muslimska fundamentalismen är inte uttryck för en strävan att i ett "heligt krig" attackera västvärlden utan har sin grund i inrikespolitiska problem. Det ankommer på oss sjölva om islam kommer att utgöra ett hot. I ett Europa med växande intolerans och rasism finns det redan över tio miljoner muslimer och antalet växer snabbt. Om dessa invandrare inte integreras kan ett "helig krig" bli en realitet fortare än vi anar - men inte som en militär kraftmätning mellan väst och den islamska världen utans som ett gerillakrig i våra ghettoiserade storstadsförorter. För att undvika en sådan utveckling krävs en invandringspolitk som i stället för en "ghettoislam" leder en tolerant "euroislam" och ett samhälle grundat på ömsesidig respekt. I "Islam och Europa" diskuteras förutsättningar och möjligheter för en sådan politik.

AB Wahlström & Widstrand, Sverige, 1994.
ISBN: 9146164642.

Klicka här för att läsa sista kapitlet.

[ stäng fönstret ]