Gud med oss

Komplicerade skeenden inbjuder till förenklingar. Detta är något som ofta präglat synen på den politiska händelseutvecklingen i Mellanöstern.

I boken första del ges en beskrivning av såväl de kristna som de muslimska minoriteternas historiska bakgrund och trosuppfattning. Särskild uppmärksamhet har mot bakgrund av den svenska flyktningpolitiska debatten ägnats åt de syrisk-ortodoxa och nestorianska kyrkorna bland de kristna minoritetena. Samma gäller druserna och alawiterna bland de muslimska på grund av deras framträdande roll i det politiska skeendet i Libanon och Syrien.

I bokens andra del tar författaren upp islams renässans; ekonomins betydelse, de kristna arabernas roll i de nationalistiska och radikala rörelserna. Israels ställning och Libanons kris.

Askelin & Hägglund, Sverige, 1984
ISBN 91-7684-048-4

Klicka här för att läsa kapitlet "The theopolitics of Israel".

[ stäng fönstret ]