Europas styvbarn

Europas styvbarn berättar om ett tjugotal folkslag som trots att de lever på vår kontinent är okända för de flesta. Vem kan till exempel placera pomakerna, sorberna eller ladinerna på den europeiska kartan? Gemensamt för dem alla är att de i motsats till många andra minoriteter inte har någon egen stat som tar tillvara deras intressen. Boken beskriver dessa folks historia, särart, språk, politiska situation idag samt deras framtidsutsikter.

AB Wahlström & Widstrand, Sverige, 2003.
ISBN: 9146200347.

 

[ stäng fönstret ]