Europa Och Folken :
En Europeisk Nation Eller Nationernas Europa?

"Europa och folken. En europeisk nation eller nationernas Europa?" är en unik idéhistorisk exposé över europabegreppet - hur det utvecklats och vuxit fram från antiken till våra dagar.

Diplomaten och författaren Ingmar Karlsson utgår från ett rikt kunskapsstoff: Här ges en samlad översikt över de otaliga enhetsplaner som lagts fram för Europa sedan medeltiden. Här ges en klar och överskådlig beskrivning av nationalstaternas och nationalismens framväxt och dess politiska konsekvenser. Här diskuteras de svårigheter som den europeiska integrationsprocessen står inför och den politiska verkligheten som styr denna.

"Europa och folken" är ett stimulerande och tankeväckande pionjärverk med en given plats i en nödvändig europadebatt. Ingmar Karlsson vänder sig till alla politiskt och historiskt vetgiriga - till EU-anhängare som EU-motståndare - kort sagt till alla som är intresserade av Europas förflutna, samtid och framtid.

AB Wahlström & Widstrand, Sverige, 1996.
ISBN: 9146168907.

Klicka här för att läsa ett utdrag ur kapitel 8.

[ stäng fönstret ]