Publicerad i Fokus nummer 3, 2007


Skärpning EU!

Av Ingmar Karlsson

Under EU:s toppmöte i Helsingfors i december 1999 slogs fast att ”Turkiet är ett kandidatland som skall bli medlem i Unionen när det uppfyller samma kriterier som de övriga kandidatländerna”.

Den turkiska koalitionsregeringen under ledning av Bülent Ecevit förberedde ett reformprogram för att uppfylla dessa. Under 2002 blev reformprocessen alltmer ifrågasatt av de nationalistiska krafterna inom regeringen. Detta gällde inte minst kulturella rättigheter för kurderna. Regeringen sprack och nyval hölls i november 2002.

Det blev en politisk jordbävning. Inget av regeringspartierna eller övriga i parlamentet representerade partier klarade tioprocentsspärren. Det religiöst präglade rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) som gått till val med en uttalad pro-EU agenda fick en betryggande egen majoritet. Reformprocessen tog ny fart. En oberoende kommission under ledning av Martti Ahtisaari beskrev i en rapport 2004 utvecklingen som en tyst revolution.

Mycket återstår att göra i reformprocessen men Turkiet är idag ett öppnare och mer demokratiskt samhälle än någonsin tidigare i sin historia och det hägrande medlemskapet i den europeiska unionen är huvudförklaringen till detta.

Trots att Turkiet har aldrig varit så uppriktigt i sin strävan att bli en del av den europeiska familjen och trots att EUs mjuka kraft har reformerat Turkiet samtidigt som USAs hårda kraft slagit sönder och orsakat kaos i Irak har EU aldrig agerat med sådant hyckleri som nu. Beslutet att öppna förhandlingar med Turkiet var uppenbarligen inte uppriktigt menat i många huvudstäder utan man var övertygad om att Turkiet inte skulle uppfylla de ställda kraven. När så visade sig vara fallet har nya kriterier - geografiska, geostrategiska och religiösa, kulturella och historiska - införts och plötsligt talas det nu också om EUs absorptionsförmåga – som om någon medlemsstat blivit absorberad av EU.

Motståndarna till ett turkiskt EU-medlemskap talar om europeiska värderingar och om att Turkiet inte tillhör Europa geografiskt. Samtidigt använder de Cypern - en ö som ligger öster om Ankara och söder om Tunisien, en knapp halvtimmes flygresa från Damaskus men drygt fyra timmar från Bryssel - som ett fikonlöv bakom vilket de försöker dölja sitt brott mot den från romersk rätt härstammande grundläggande europeiska värderingen att avtal skall hållas. Uträkningen tycks vara att ett antiturkiskt grekcypriotiskt agerande och de nya kriterier som ställts upp för Turkiet skall få turkarna att själva avbryta förhandlingsprocessen och vända EU ryggen. Cypern skall bli svansen som viftar med EU-hunden.

Om denna kalkyl skulle visa sig riktig finns det en uppenbar risk för att reformprocessen inte bara saktar in utan stannar av helt och i stället tar en motsatt riktning. Detta skulle inte bara bli en gåva till muslimska radikala krafter och andra fiender till demokratin i Turkiet utan också sända en signal till den muslimska världen att vi i Europa inte anser att islam och demokrati går att förena.

För första gången kan EU därför bli en destabiliserande faktor inte bara i Turkiet utan också i dess närområde med följder i ett område som sträcker sig från Balkan till Mellanöstern och Centralasien. Ett nej till Turkiet av kulturella och religiösa skäl är också ett klart budskap med stark inrikespolitisk sprängkraft till de 15-20 miljoner med muslimsk bakgrund som redan i dag finns i EU att de genom sitt ursprung är dömda att förbli en andra klassens medborgare oavsett vilka ansträngningar de gör för att integrera sig.

Ingen tidigare medlemskapsprocess har blivit så politiserad och spelat så starkt på religiösa och kulturella fördomar. Nationella och regionala intressen har tagit överhanden och de europeiska visionerna har fått ge vika för kortsiktiga inrikespolitiska politiska kalkyler och ett statiskt historiskt tänkande.

Det osmanska riket karaktäriserades som Europas sjuke man. Han har för länge sedan lämnat Bosporen men tycks nu i stället ha slagit sig ned vid andra europeiska vattendrag.

[ stäng fönstret ]