Publicerad i Svenska Dagbladet 2002-04-14


Sharon är arvtagare till revisionistisk rörelse

Av Ingmar Karlsson

När Menachem Begin i november 1948 som ett led i sin valkampanj besökte USA publicerade en rad framstående judar, däribland Albert Einstein och Hanna Arendt, ett öppet brev i New York Times där de manade till en bojkott av den programkommitté som Beginanhängare i USA hade mobiliserat. I detta stod bland annat: "Om de är informerade om hans aktiviteter är det är obegripligt att personer som motsätter sig fascismen över hela världen med sina namn kan stödja den rörelse han representerar".

Orsakerna var dels Begins ansvar för den massaker på 250 oskyldiga palestinier i byn Deir Yasin i april samma år som utlöste en palestinsk massflykt, dels hans ideologiska bakgrund i den revisionistiska rörelsen.

Dess skapare och Begins ideologiska lärofader Zeev Jabotinsky var starkt präglad av det "rinascimiento" som svepte fram över Europa under tjugotalet och av dess yttre attribut som uniformer, marscher, militär disciplin och bärande av vapen. I utvecklingen i Italien, Spanien och Tyskland såg Jabotinsky modeller för hur ett socialistiskt inflytande över den sionistiska rörelsen skulle kunna motverkas. Företrädare för hans rörelse uttryckte öppet sitt stöd åt Mussolini och Franco och prisade morden på Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg. Jabotinsky tog själv kontakt med Mussolini som beskrev honom som "er fascist" i samtal med judiska ledare i Italien. Unga revisionister deltog också i det italienska fascistpartiets politiska kurser.

Rörelsens aktiviteter fick Ben Gurion att 1932 skriva en artikel "Jabotinsky i Hitlers fotspår". Jabotinsky själv avgav följande programförklaring: "Revisionismen är naiv, brutal och primitiv. Den är hänsynslös. Du går ut på gatan och frågar vilken person som helst - en kines - vad han vill och han säger hundra procent av allting. Detta är vi. Vi vill ha ett judiskt imperium. På samma sätt som det finns ett italienskt och ett franskt imperium vid Medelhavet vill vi ha ett judiskt".

Detta mål skulle nås med en ideologi som enligt Jabotinsky "är grundad på disciplinens princip. Den högsta bedriften en massa av fria män kan utföra är att de är i stånd att agera unisont med en maskins absoluta precision. Bara ett fritt kultiverat folk kan agera så. Disciplin är massans underkastelse under en ledare. Vi har beslutat att vi skall använda alla till buds stående medel i byggandet av en stat, de må vara nya eller gamla, goda eller dåliga bara vi uppnår en judisk majoritet".

Den revisionistiska rörelsens ungdomsorganisation Betar leddes under 1930-talet av Menachem Begin som 1938 under ett möte i Warszawa fick igenom ett förslag att ändra trohetseden från "Jag sträcker upp min arm i försvar" till "Jag sträcker upp min arm för försvaret av mitt folk och för erövringen av mitt hemland".

Begin själv fortsatte att ständigt framhålla Jabotinsky som sin ideologiske mentor. I förordet till den sista upplagan av självbiografin "Revolten" som utkom efter det att han blivit premiärminister skriver han om Jabotinskys idéer som sin "livskraft". I mars 1979 tog han dessutom Carter på ett symboliskt besök till Jabotinskys grav och han deklarerade gång på gång öppet sin tolkning av det Camp David-avtal som han fick fredspriset för:" Jag har klart sagt ifrån till Carter att vi kräver att den israeliska suveräniteten över Judéen, Samarien och Gaza skall erkännas efter den femåriga övergångsperioden. Jag har också sagt till Carter att ingen styrka i världen kan få oss att inta en motsatt hållning".

Herut, det parti som Begin bildade efter den israeliska självständigheten 1948 , använde som slogan en vers ur en dikt av Jabotinsky: "Jordanfloden har två stränder - den ena tillhör oss och så gör den andra". Partiets emblem utgörs av en karta omfattande både Israel, de ockuperade områdena och Jordanien. Över denna är ett gevär avbildat och under detta står orden "Rak Kach" - endast på detta sätt.

Via Herut härstammar det Likud som Sharon nu är ordförande för i rakt nedstigande led från den revisionistiska rörelsen. Även om Sharon en gång började sin politiska bana i arbetarpartiet Mapai har han aldrig tagit avstånd från några av dess idéer. I en intervju med tidningen Haaretz i april förra året sade han ominöst: "Befrielsekriget från 1948 är inte fullbordat. Nej. 1948 var bara ett kapitel".

[ Svenska Dagbladet ]

[ stäng fönstret ]