Publicerad i Svenska Dagbladet 2000-12-14


Internet - oppositionens nya verktyg i den muslimska världen

Av Ingmar Karlsson

Med få undantag som Kuwait, där debatten efter gulfkriget är relativt fri så länge inte den styrande familjens angelägenheter synas, sitter press- och yttrandefriheten trångt i den muslimska världen från Indonesien till Marocko. För många regimkritiker och fritänkare har emellertid internet alltmer blivit den plattform där de kan uttrycka sina åsikter utan att bli offer för den lika notoriska som obligatoriska censuren.

I Jordanien fördes till exempel under sommaren en intensiv debatt om den nationella militära säkerheten men inte i parlamenet eller i de i Amman tryckta tidningarna utan just via nätet. Den gick så långt och fick sådan spridning att själve prins Ali Ibn Hussein, kungens bror och den för säkerhetsfrågor ansvarige, såg sig tvingad att gå i svaromål i den största jordanska portalen www.nets.com.jo.

Egyptiska journalister som omedelbart blir censurerade när de försöker skriva om korruption eller kritisera andra missförhållanden i det egyptiska samhället har nu fått ett språkrör i den på Cypern tryckta engelskspråkiga Cairo Times hemsida. De artiklar som censuren stoppar kan i stället läsas på denna och där ventileras för regimen känsliga frågor som privatisering av statlig egendom, kopternas rättigheter, säkerhetspolisens ingripande mot islamska fundamentalistiska organisationer, kvinnans rättigheter ocn miljöfrågor. Under rubriken "Det förbjudna dokumentet" publiceras de i Cairo Times tryckta upplagor borttagna passagerna och censurerade artiklarna med röd understrykning.

I de palestinska autonomiområdena växer nu ett internetmotstånd mot Yassir Arafat fram. På Västbanken har palestinska journalister grundat hemsidan www.amin.org, där de publicerar artiklar som fallit eller skulle falla offer för Arafats säkerhetstjänst. Här har bland annat två av de internationellt mest kända palestinska skribenterna Edward Said och Daoud Kattab ett forum för sina arafatkritiska analyser och kommentarer.

Även i Iran har den i dag mest kände dissidenten skaffat sig ett forum via nätet. Ajaytollah Hossein Ali Montazeri - en av den islamska republikens medgrundare - sitter sedan 1997 i husarrest i den heliga staden Qom sedan han krävt att även landets högste religiöse ledare Ayatollah Ali Khamenei skulle ha valts av folket och inte av det av konservativa religiösa lärde dominerade "expertrådet". För detta kätteri drabbades han av denna maktelits bannstråle och bevakas nu dygnet runt och får bara träffa sina familjemedlemmar.

Kontakterna med omvärlden upprätthåller han i stället via sin hemsida www.montazeri.com. Där kan man läsa hans senaste uttalanden och åsikter om religion och politik. Dock måste läsaren behärska farsi.

Före sin faders död och sitt maktttillträde försökte Bashar al Assad framstå som en symbol för Syriens intåg i moderniteten bland annat i sin egenskap av ordförande i "Syriens datasällskap". För ett år sedan inledde den syriska regeringen ett pilotprojekt där olika regeringsorgan, universitet, internationella organisationer, nyhetsbyråer, handelskammare m m fick anslutas till det världsomspännande nätet och sedan i våras finns det ett legalt och flera av regimen tolererade internetkaféer i Damaskus.

Kunderna möts ofta av meddelandet "Yahoo är blockerat" och de är egentligen bara tillåtna att surfa på nätet. Att skicka elpost är fortfarande förbjudet och den statliga internetleverantören net.sy som än så länge är den enda elektroniska porten till yttervärlden bevakas av nyutbildade experter från säkerhetstjänsten med uppgift att blockera allt som förefaller suspekt. Här pågår en katt-och-råtta-lek med ständigt nya tips till de omkring 75 000 unga syrier som i dag regelbundet lär surfa på nätet. En utväg är att försöka koppla upp sig via det libanesiska telefonnätet och använda sig av någon av internetleverantörerna där. I en tidningsintervju nyligen fällde en syrisk parlamentsledamot kommentaren "att tillåta internet och sedan försöka ha en kontroll över användningen är lika fåfängt som en kvinnas försök att bara bli en aning gravid."

Huruvida Bashar al Assad vill knyta an Syrien till det världsomspännande nätet eller inte blir den måttstock som det nu uppväxande syriska släktet kommer att mäta honom med.

Till och med självaste Saddam Hussein har förstått att Irak inte kan stå helt vid sidan av denna utveckling. Även han försöker därför nu ge sken av modernitet och öppenhet mot omvärlden. I Bagdad har Iraks första internetkafé följaktligen öppnats. Kunderna sägs få tillgång till "nästan alla hemsidor" dock med brasklappen att dessa inte får strida mot "den islamska religionens regler eller mot moral och etik".

Att installerade brandväggar är ogenomträngliga kan man lugnt utgå ifrån. Ytterligare ett hinder är kostnaden. Priset för en timma på nätet motsvarar en tredjedel av en lärares månadslön.

[ Svenska Dagbladet ]

[ stäng fönstret ]