Publicerad i Svenska Dagbladet 2000-02-08


Befrias nu äntligen den österrikiska örnen?

Av Ingmar Karlsson

Att vänsterpartiets partisekreterare Lars Ohly sällat sig till de europeiska höger- och kommunistpartier som kritiserar EUs agerande mot den nya regeringen i Wien bottnar väl framför allt i farhågor över att det skall bli uppenbart att skillanderna mellan Haiders och Schymans populism är marginella och att de i stort sett lockar samma väljargrupper. Måhända finns det också en sentimental förklaring. För en kommunist som Ohly bör det rimligen kännas smärtsamt att den sista stat i världen som har hammaren och skäran i sitt statsvapen nu sätts under starkt internationellt tryck.

När den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin upplöstes efter det första världskriget fick den nya republiken Österrike ett nytt statsvapen. Man högg helt enkelt ena huvudet av den tidigare dubbelhövdade örnen. På den amputerade fågelns huvud byttes den tidigare kejsarkronan ut och ersattes av en stiliserad krona av tegel som en symbol för borgarklassen.

För att inte de övriga statsbärande klasserna skulle lysa med sin frånvaro och bli orepresenterade i det nya riksvapnet fick örnen också nya föremål att greppa i sina klor. Riksäpplet, svärdet och spiran ersattes av en hammare i den vänstra klon och en skära i den högra, symboler som således skulle representera arbetarna och bönderna. Efter andra världskriget tillkom så en sprängd kätting mellan örnbenen som en symbol för befrielsen från nazismen.

Redan 1954, således ett år innan de sovjetiska ockupanterna lämnade Österrike, krävde politiker från ÖVP att hammaren och skäran skulle avlägsnas med motiveringen att de var symboler för förtryck och ofrihet. Förslaget väckte då ingen debatt. En sådan kom istället i gång efter kommunismens kollaps i det forna östblocket hösten 1989. Prag ligger ju ett trettiotal mil väster om Wien och när de kommunistiska regimerna föll samman som korthus och i sina fall drog med sig de kommunistiska symbolerna framstod Österrike plötsligt som en heraldisk socialistisk utpost i väst.

Debatten för tio år sedan drogs i gång av Jörg Haider som då börjat dra den internationella uppmärksamheten till sig med uttalanden som att den österrikiska nationen var "ett ideologiskt missfall". Haider krävde nu att hammaren och skäran omedelbart skulle avlägsnas från statsvapnet eftersom de symboliserade "människoförakt, dödsläger och förtryck."

Parlamentariker från ÖVP, som då regerade i koalition med socialdemokraterna, motionerade i parlamentet om att örnen skulle befrias från de båda redskapen men däremot även i fortsättningen prydas med tegelkronan som en symbol för den andra österrikiska republiken. Socialdemokraterna fann dock ingen anledning att skruda om sin örn med motiveringen att den som kunde sin österrikiska historia också visste att hammaren och skäran i vapnet inte hade något med kommunismen att göra utan att redskapen i stället var symboler med bakgrund i den rent österrikiska historien. Skulle hammaren och skäran bort måste örnen också bli av med sin krona eftersom denna var en symbol för borgarklassens tidigare dominans. Även örnens svarta fjäderskrud borde i så fall få en ny färg eftersom den kunde ses som en symbol för 30-talets klerikala austrofascism, ett argument som Haider och ÖVP bemötte med att den röda färgen i tegelkronan och örnens tunga i så fall utgjorde en lika svår politisk belastning.

Andra kritiker mot förslaget att skruda om örnen hävdade att man ju inte gärna kunde plocka den så att den såg ut som en wiener brathendl före tillagningen och de ställde frågan vilka attribut som skulle vara mera passande. En sachertårta, en germknödel eller en mozartkugl?

De som manade till besinning i debatten pekade även på kostnadsaspekten. Om statsvapnet ändrades måste alla offentliga skyltar bytas ut, nya sigill och stämplar för alla byråkrater anskaffas, brevhuvuden ändras och alla sedlar tryckas om.

Det senaste argumentet faller ju bort när euron inom kort blir en konkret realitet men långt innan dess kommer kanske den nya regeringen att föreslå att den österrikiska örnen befrias från sina förtryckarattribut. Inte kan väl en regering som nu sätts under press för att den inte är ideologiskt rumsren kosta på sig att styra den enda stat i världen som fortfarande har hammaren och skäran i sitt statsvapen? Kruxet är bara att att en ändring av statssymbolen kräver två tredjedelsmajoritet i parlamentet och för en sådan är regeringen beroende av socialdemokraternas stöd.

Kan denna ornitoligisk-politiska fråga bli den första som enar en splittrad nation?

[ Svenska Dagbladet ]

[ stäng fönstret ]