Publicerad i Svenska Dagbladet 2003-05-02


Armé av predikanter redo att frälsa irakierna

Av Ingmar Karlsson

I det land som Bush betecknade som en av "ondskans axelmakter" finns en kristen befolkning med snart tvåtusenåriga rötter som dessutom än idag använder Jesu språk - arameiskan - i sin liturgi. Även under Saddam Hussein kunde de kristna fritt utöva sin religion enligt Baath-partiets sekulära ideologi och många var även aktiva i partiet med den nu fängslade vice presidenten och förre utrikesministern Tariq Aziz, vars dopnamn är Michael Yohanna, som mest prominenta exempel.

1980 uppgick de kristna till omkring en miljon eller omkring sex procent av befolkningen. 800 000 tillhörde den med Rom unierade kaldeiska kyrkan, däribland Tariq Aziz. Bland övriga 13 erkända kyrkor var den nestorianska eller assyriska störst, ett av de äldsta kristna samfunden, vars teser att Jesus har två helt skilda naturer, en gudomlig och en mänsklig, en gång fann anhängare ända borta i Kina.

I dag beräknas antalet kristna till mellan 600-800 000 eller knappt tre procent av Iraks befolkning. I synnerhet efter det första gulfkriget för 12 år sedan ägde en omfattande utvandring rum. Skälen till denna exodus var flera. Många kristna var affärsmän och drabbades hårt av FN-sanktionerna. Som en följd av kyrkans goda utbildningssystem har kaldéerna traditionellt varit överrepresenterade inom administration, militär- och polisväsende och återfinns fortfarande i alla kvalificerade yrken. Ett oproportionerligt stort antal av Iraks lärare, doktorer och advokater är kaldéer. Utvandringen underlättades av detta och av det faktum att det sedan länge finns stora kaldeiska och nestorianska samfund i USA, Europa och Australien.

På samma sätt som USA och västvärlden såg Irak och Saddam Hussein som en garant och en skyddsvall mot den shiitiska fundamantalismen i Iran efter shahens fall såg Saddam Hussein de kristna som en viktig allierad för sin sunnitiska minoritetsregim mot landets shiitiska majoritet. Även kristna byar och städer i norra Irak drabbades dock av brutala övergrepp när den irakiska regimen under 1970-talet avfolkade ett 20 kilometer brett för att förhindra infiltration från Turkiet under kriget mot kurderna.

Medan nestorianerna hävdar att de utgör resterna av det gamla assyriska folket har den överväldigande majoriteten bland kaldéerna alltid betraktat sig själva som araber. De är också den kristna minoritet i Irak som mest betonar sin irakiska nationalitet och minst söker framhäva sin särart. Oron växer ändå nu bland dem att de efter Saddams fall skall bli ett offer för dennes sekulära politik genom att betraktas som hans allierade och därför sättas under tryck och förföljas av framför allt den shiitiska majoriteten. Iraks moderna historia förstärker säkert denna oro. Före självständigheten betecknade den brittiska mandatärmakten nestorianerna som "our smallest ally" och nestorianska män rekryterades mot god betalning till de fruktade specialstyrkor, de så kallade Iraqi Levies, som britterna använde bland annat för bevakningsuppgifter och satte in för att slå ned de återkommande kurdiska upproren. När det anglo-irakiska fördraget undertecknades 1930 övergavs de av sina tidigare beskyddare vilket ledde till en serie av den nybildade irakiska armén utförda massakrer på assyrier.

Att skydda den kristna minoriteten mot liknande övergrepp kan nu bli en huvuduppgift för de amerikanska och brittiska ockupationsstyrkorna. Även i Basra finns det stora kristna församlingar.

Samtidigt hotas Iraks kristna av en annan form av fundamentalism. Franklin Graham, som nedkallade Guds välsignelse över USA och George W Bush när denne installerades i presidentämbetet och vars far Billy frälste honom från spriten och fick honom att finna Jesus, står enligt en artikel nyligen i Washington Post nu redo vid den jordansk-irakiska gränsen att gå in i Irak med en liten armé av predikanter från Southern Baptist Convention. Målsättningen är inte bara att få de urgamla kristna kyrkorna att omfatta den sanna amerikanska evangelikala gudssynen utan också att omvända muslimerna från en religion som Franklin Graham betecknat som "ond och gudlös". Han kommer säkerligen att få sällskap av en flora av andra amerikanska fundamentalistiska kristna sekter som i urkristendomens Irak ser en ny marknad för sina befängda religiösa teser.

[ Svenska Dagbladet ]

[ stäng fönstret ]